hero-header

اگر شما به دنبال حفاظت بین‌المللی در ایتالیا هستید، باید فرم C3 را برای رسمی کردن درخواست پناهندگی خود تکمیل کرده، به مرکز پولیس Questura و یا پولیس مرزی تحویل دهید.

اینجا کلیک کنید تا نمونه‌ای از فرم C3 را ببینید.

برای پُر کردن فرم C3، پولیس موارد زیر خواهد پرسید:

  • اطلاعات شخصی
  • اطلاعات خانوادگی
  • مسیر رسیدن به ایتالیا
  • دلیل‌هایی که از کشورتان فرار کرده‌اید و اینکه چرا نمی‌خواهید و یا نمی‌توانید برگردید.

چنانکه داستان نوشته‌شده‌ی خود را ارائه می‌کنید، می‌توانید اسنادی را که وضعیت شما را ثابت می‌کنند (برای مثال، گزارش‌هایی که به پولیس داده‌اید، تصدیق‌نامه‌ها و غیره) را نیز شریک کنید. داستان نوشته‌شده خود را می‌توانید بعدتر تا پیش از مصاحبه پناهندگی خود ارسال کنید.

برای تکمیل کردن فرم C3، می‌توانید از مترجم کمک بگیرید.

تمام اطلاعاتی که شریک می‌کنید، محرمانه اند؛ مقامات ایتالیا به تعهدات محرمانه پابند بوده، در مورد درخواست پناهندگی شما چیزی به مقامات کشورتان نمی‌گویند.

پس از آن که این فرم را امضا کردید، به کمیسیون منطقه‌ای فرستاده می‌شود تا پیش از مصاحبه‌تان بررسی شود.

نظر به قانون، شما باید کپی فرم C3 و هر سند دیگری که برای درخواست پناهندگی خود ارایه کرده‌‌اید را دریافت کنید؛ چنانچه پولیس کپی این اسناد را به شما نداد، یادتان باشد که از آنها درخواست کنید.

مهم است که از همان ابتدای روند پناهندگی خود حقیقت را بگویید و تمام اطلاعاتی شامل در فرم C3 را در جریان مصاحبه کمیسیون منطقه‌‌ای خود ذکر کنید.

چنانچه در جریان مصاحبه پناهندگی، اطلاعاتی را که شامل فرم C3 یا داستان‌تان نیست و یا نسخه‌ی متفاوتی از داستان خود را ارائه کنید، با احتمال زیاد تاثیر منفی بر درخواست شما خواهد داشت و از اعتبار شما نزد کمیسیون کم خواهد کرد.