Skip to main content

حکم اخراج

hero-header

حکم اخراج، سند رسمی است که نشان می‌دهد شما باید ایتالیا را ترک کنید.

از این مقاله می توانید برای فهمیدن موارد زیر استفاده کنید:

چه کسی حکم اخراج دریافت می کند

اگر شما در ایتالیا "غیرقانونی" شناخته شدید، به این معنا است که بدون اجازه در کشور وارد یا ساکن شده‌اید و در روند درخواست پناهندگی قرار ندارید. بنابراین، ممکن است حکم اخراج دریافت کنید.

در قانون ایتالیا، برای کسانی حکم اخراج صادر نمی شود که:

 • افراد آسیب‌پذیر، از جمله کسانی که زیر 18 سال هستند، زنان باردار و زنانی که در 6 ماه اخیر زایمان کرده اند.
 • درخواست‌کنندگان پناهندگی
 • اتباع خارجی که مجوز اقامت دارند (جز در موارد فوق العاده)
 • اتباع خارجی که با اقارب نزدیک خود، که شهروندی ایتالیا را دارند، خانه مشترک داشته باشند.
 • اتباع خارجی که در شرایط وخیم روانی و جسمی یا ناشی از آسیب شناسی جدی هستند، که توسط یک مرکز صحی عمومی و یا پزشکی وابسته به خدمات صحی ملی ایتالیا (SSN) تایید شده باشد.

وزارت داخله ایتالیا نیز برای پرونده های خاص امنیت ملی به شمول تروریسم می تواند حکم اخراج را صادر کند. به صورت عموم، این حکم ها بسیار سریع اجرا می شوند.

اگر شما پس از درخواست پناهندگی، در حالی که هنوز تصمیم آن گرفته نشده است، حکم اخراج دریافت کردید، آن حکم قانونی نیست. با این حال، اگر فرم foglio notizie را طوری پُر کرده اید که مقامات فکر کنند شما پناهجو نیستید، ممکن است برای تان حکم اخراج صادر کنند. بیشتر بدانید:

Foglio notizie

رویه کار حکم اخراج چگونه است

اداره پریفیتورا محلی‌تان Prefettura محلی شما حکم اخراج را صادر می کند؛ اما مرکز پولیس (دفتر مهاجرت) آن را به افراد می رساند.

اگر شما در مرکزی زندگی می‌کنید، یا درخواست پناهندگی شما بررسی شده است، حکم اخراج دریافت نمی کنید؛ زیرا شما به عنوان مهاجر ثبت نام شده شناخته شده اید.

اگر شما در ایتالیا مهاجر غیرقانونی هستید و توسط پولیس متوقف شده اید، ممکن است برای تان حکم اخراج صادر شود.

حکم اخراج شامل چه مواردی است؟

حکم اخراج، چرایی صادرشدن دستور اخراج به شما را توضیح می دهد. در احکام اخراج، دلایل جزئی مرتبط به شرایط شخصی شما فهرست می شوند؛ اما در بیشتر احکام اخراج، دلایل کلی فهرست شده اند.

نظر به قانون، حکم اخراج باید به زبانی نوشته و یا ترجمه شده باشد که شما بتوانید آن را درک کنید. با این حال، در مواردی، اگر مترجم برای زبان شما در دسترس نبود، به جای آن در حکم اخراج نوشته می شود که ترجمه نشده است. 

اگر حکم اخراج دریافت می کنید که به زبانی که شما می فهمید ترجمه نشده، می توانید با کمک یک وکیل، حکم اخراج را تجدید نظر کنید.

اگر حکم اخراج دریافت کنید، ممکن است مرکز پولیس همچنان از شما بخواهد که موارد زیر را رعایت کنید:

 • تحویل پاسپورت؛ در زمان خروج بازگردانده می شود.
 • ملزم به اقامت در جای مشخص
 • ملزم به مراجعه به اداره پولیس در روزها و زمان های مشخص

حکم بازگشت به کشور مبدأ

بر اساس قانون ایتالیا، از افرادی که حکم اخراج دریافت می کنند، خواسته می شود که بین 7 تا 30 روز خودشان کشور را ترک کنند. همچنان، اتحادیه اروپا از ایتالیا می خواهد که به افراد وقت بدهد تا پیش از صادر کردن حکم بازگشت به کشور مبدأ، خودشان کشور را ترک کنند.

با این حال، در عمل، اغلب احکام اخراج ایتالیایی به شما وقت نمی دهد که خودتان کشور را ترک کنید.

بیشتر وقت ها، در حکم اخراج بیان شده است که مقامات نمی توانند به شما مهلت بازگشت داوطلبانه بدهند؛ زیرا، به عنوان مثال، کارت شناسایی معتبر ایتالیایی ندارید، وسیله ای برای رساندن خود به خانه ندارید، یا آدرس معتبر ندارید.

از این سبب، در اغلب موارد، حکم اخراج شما شامل بازگشت به کشور مبدأ نیز می شود. این حکم به مقامات اجازه می دهد که شما را به کشور اصلی تان بازگرداند. با این حال، در بیشتر موارد، مقامات با این حکم مشکل دارند و افراد را به کشور اصلی شان نمی فرستند.

خطر بازداشت‌ شدن

پس از دریافت حکم اخراج، ممکن است فوری در یکی از بازداشتگاه های اداری، به زبان ایتالیایی  "centro di permanenza per i rimparti"، تا زمانی که مرکز پولیس پروازی برای شما پیدا می کند و کشور اصلی تان هویت شما را تایید می کند، بازداشت شوید. 

یک فرد می تواند حداکثر تا 90 روز در مرکز بازگشت به وطن بماند؛ البته در صورتی که کشور اصلی فرد با ایتالیا توافق نامه بازگشت به وطن را امضا کرده باشد، این مدت برای 30 روز دیگر نیز تمدید می شود.

بر اساس قانون، در مرکز بازگشت به وطن باید به شما موارد زیر فراهم شود:

 • استندردهای صحی و مسکن مناسب
 • کمک، احترام کامل به حیثیت و اطلاعات مربوط به شما
 • آزادی مکاتبات (حتا با گوشی) با خارج از مرکز
 • حق ارائه درخواست یا شکایت شفاهی یا کتبی (‌به بازرس ملی، محلی یا منطقه‌ای برای افراد محروم از آزادی یا به ایتالیایی: "Garante per i diritti delle persone private della libertà personale")

چگونه برای حکم اخراج درخواست تجدید نظر کنیم؟

از لحظه ای که حکم اخراج دریافت می کنید، 30 روز وقت دارید تا به giudice di pace (قاضی صلح) محلی خود درخواست تجدید نظر کنید. گرفتن هرچه زودتر یک وکیل، می تواند کمک کند که مهلت تعیین شده را از دست ندهید. همچنین، می توانید به راهنمای قانونی تجدید نظر حکم اخراج دسترسی داشته باشید. چگونگی آن را اینجا بدانید.

اگر giudice di pace محلی حکم اخراج شما را تایید کرد، شما و وکیل تان می توانید به  Corte Suprema di Cassazione (محکمه عالی قضایی) در رُم، به دلایلی خاص شکایت کنید.

ممنوعیت ورود مجدد

اگر حکم اخراج شما همراه با حکم بازگشت به کشور مبدأ باشد، برای ۳ تا ۵ سال نمی توانید به ایتالیا وارد شوید؛ مگر با مجوز خاص از طرف وزارت داخله کشور.

اگر پیش از پایان ممنوعیت ورود مجدد خود دوباره وارد ایتالیا شوید، ممکن است از ۱ تا ۴ سال بازداشت شوید. در هر صورت، دوباره بازگردانده می شوید.

اگر حکم اخراج دریافت کردید که به شما مهلت می دهد که خودتان کشور را ترک کنید، اجازه خواهید داشت که دوباره با ویزای معتبر به ایتالیا بازگردید.

def

کیا یہ مضمون آپ کے لئے مددگار تھا؟
از 0 نظر دهنده 0 این مطلب را مفید یافته اند
Return to top
Powered by Zendesk