Skip to main content

معادل شاخص وضعیت اقتصادی ISEE

hero-header

معادل شاخص وضعیت اقتصادی یا ISEE، ابزاری است که در ایتالیا برای اندازه‌گیری وضعیت اقتصادی خانوده‌ها استفاده می‌شود.

برای درخواست کمک‌هزینه و مزایای اجتماعی، باید معادل شاخص وضعیت اقتصادی ISEE خود را بدانید.

برای محاسبه‌‌ی معادل شاخص وضعیت اقتصادی ISEE خانوده‌ی خود، باید اظهارنامه جایگزین dichiarazione sostitutiva unica را تکمیل کرده، به مرکز حمایت مالی محلی خود که ایتالیایی‌ها به آن patronato می‌گویند، ارسال کنید. به‌شمول CAAF CGIL، CISL، UIL یا ANOLF، دفاتر حمایت مالی patronati زیادی در ایتالیا است.

همچنان دفتر حمایت مالی patronato می‌تواند در تکمیل اظهارنامه جایگزین dichiarazione sostitutiva unica شما را کمک کند؛ اما اول باید وقت ملاقات بگیرید.

در اظهارنامه جایگزین dichiarazione sostitutiva unica موارد زیر در نظر گرفته می‌شود:

  • درآمد شما
  • دارایی‌های شما
  • ویژگی‌های خانواده‌ی شما (به‌طور مثال: چقدر بزرگ است)

در اغلب شهرها و ولسوالی‌های ایتالیا دفاتر حمایت مالی patronati است. برای پیدا کردن نزدیک‌ترین دفتر حمایت مالی patronati به شما، به ما در فیسبوک پیام بگذارید؛ می‌توانیم شما را کمک کنیم.

پیش از رفتن به دفتر حمایت مالی patronato، باید تصدیق وضعیت خانواده autocertificazione stato di famiglia را تکمیل، پرینت و امضا کرده، با خود داشته باشید. (این سند را با استفاده از وب‌سایت communi.it در اینجا دریافت کنید).

فکر خوبی است‌ که تمام اسنادی‌که به خانواده‌‌تان مربوط است را بیاورید. به‌شمول:

  • شناس‌نامه و مجوزهای  اقامت
  • کارت‌های صحی
  • هر اسنادی مرتبط به درآمد و استخدام خانواده‌تان
  • هر اسنادی مربوط به هر چیزی‌که خانواده‌ی شما در اختیار دارد
  • هر اسنادی مرتبط به اجاره‌ای که می‌پردازید

دفتر حمایت مالی patronato ممکن است اسناد بیشتری بخواهد.

کیا یہ مضمون آپ کے لئے مددگار تھا؟
از 0 نظر دهنده 0 این مطلب را مفید یافته اند
Return to top
Powered by Zendesk