اوف، تېروتنه وشوه!
هغه پاڼه چې تاسو یې په لټه کې یاست تر دې دمه شتون نه لري.
مهرباني وکړئ وروسته یې بیا وګورئ! ځکه چې موږ د دې پاڼې په ژباړې کار کوو.